:::: MENU ::::

Jak smazat výchozí exchange databázi a přesunout systémové mailboxy

Pokud se pokoušíte smazat „první/výchozí“ exchange databázi, nejspíš naražíte na problém, že to nejde a to i přes to, že jste již přesunuli všechny schránky (mailboxy) pomocí EMC konzole do jiné databáze.

Nepřesunili jste totiž všechny schránky a to konkrétně systémové (arbitration mailboxes), které si exchange vytvořil automaticky do první databáze (většinou jde o Default Mailbox Database) po instalaci Exchange serveru.

Pro přesunutí systémových schránek (arbitration mailboxes) je nutné použít PowerShell.

Chyba a její důvod

Pokud se pokoušíte smazat exchange databázi, jenž obsahuje uživatelské, archivní, nebo systémové schránky objeví se chyba.

The mailbox database "" cannot be deleted

“The mailbox database „Database Name“ cannot be deleted.
This mailbox database contains one or more mailboxes or arbitration mailboxes. Before you can remove this mailbox database, you must disable, move or remove user mailboxes and move arbitration mailboxes.”

Řešení

Před samotným smazáním databáze je krom uživatelských a archivních schránek nutné přesunout i všechny systémové schránky (arbitration mailboxes) a to pomocí PoweShell.

 1. Spustě Exchage Management Shell
 2. Zjistěte, zda databáze jenž požadujete smazat neobsahuje systémové schránky:
   Get-Mailbox -Arbitration -Database "Database Name" | ft –wrap

  Database Name – jméno databáze, může být např: „Mailbox Database 2012042116″

 3. Přesuňte případně všechny systémové schránky do jiné databáze:
   Get-Mailbox -Arbitration -Database "Source database name" | New-MoveRequest -TargetDatabase "Target database name"

  Source database name – jméno databáze, ze které chci schránu migrovat
  Target database name – jméno databáze, do které chci schránu migrovat

 4. Počkejte na dokončení přesunu systémových schránek:
   Get-MoveRequest

 


Komentáře