:::: MENU ::::

RDP a povolení přenosu záznamu zvuku

S příchodem nového operačního systému Windows 8, a tedy i nového Hyper-V, jsem nemohl odolat myšlence, konečně převést můj firemní PC na virtuální stroj. Myšlenka unifikovaného pracovního stroje, který je v případě problému s HW možno jednoduše přetáhnout na jiný PC, byla více než lákavá.

Dal jsem se tedy do práce, nainstaloval v VM čisté Windows 7 a pouze nejnutnější sw v oveřených verzí tak, abych zajistil pokud možno co největší kompatibilitu. Do teď bylo vše výborné, až do chvíle, kdy jsem se rozhodl v mém milém VM provozovat Lync, a tedy přenášet zvuk obousměrně. Bohužel nový Hyper-V, potažmo jeho konzole, jednoduše a stále tuto podporu nemá. Nezbývá tedy jiná možnost, než se uchýlit k RDP, ale ani tam to není úplně růžové :-).

Povolení záznamu vzdáleného zvuku pomocí RDP konzole.

První krok byl jasný, spustil jsem RDP konzoli (Připojení ke vzdálené ploše) a v nastavení vzdáleného zvuku povolil „Přehrávat v tomto počítači“ a „nahrávat zvuk z tohoto počítače“.

Částečná výhra v podobě fungování mých sluchátek se okamžitě dostavila, ale samotný přenos záznamu zvuku z mikrofonu jednoduše dál nefungoval.
Problém je v tom, že krom povolení „Záznam vzdáleného zvuku – Nahrávání z tohoto počítače“, tedy mých Windows 8, je nutné ještě povolit zachycování zvuku i na cílovém stroji, tedy na Windows 7 a právě toto nastavení se řídi politikou, kde pokud není definováno jinak, je defaultní hodnota zakázáno.

Povolení přenosu záznamu zvuku v registrech.

Na cílovém počítači spustíme příkazovou řádku (CMD) pod oprávněním administrátora a spustíme příkaz: regedit

Dohledáme větev RDP-Tcp

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

  • fDisableAudioCapture REG_DWORD  1 změnte na 0

Konečně vyhráno, vše funguje jak má.


Komentáře