:::: MENU ::::

TRIM podpora pro SSD disky

S příchodem SSD disků s typickým rychlím zápisem a čtením dat oproti HDD diskům, se rychle ukázalo, že též trpí velkou degradací výkonu a to už po krátké době používání. Celý problém je v tom, že stávající operační systémy si jednoduše s řadiči SSD disků nerozuměly a místo aby do prázdných bloků vepsaly 0, jednoduše celý blok dat označily za smazaný. Jenže pro SSD disk, který dokáže zapisovat jen po blocích o určité velikosti, to znamenalo oblast opět přečíst, modifikovat (zapsat 0) a teprve až poté zapsat.

Co je TRIM a jak funguje?

TRIM byl vyvinut, původně pro Linux, jako technologie ochrany SSD disků, které mají obecně omezenou životnost přepsání jednotlivých buněk. Díky technologii TRIM je tedy možné hlídat, které buňky byly kolikrát přepsány a pak jednoduše při zápisu buňkám s menším počtem přepisu dát přednost. TRIM je tedy příkaz standardu ATA, který dokáže přímo předat informaci o volných buňkách řadiči SSD (Solid-state disk) a tak prodlužovat jeho životnost.

Pro podporu TRIM je nutné mít správný operační systém a taky řadič SSD disku, jenž TRIM podporuje.

Operační systémy podporující TRIM:

  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Linux 2.6.33
  • OpenSolaris 6/2010
  • FreeBSD 8.1
  • DragonFly BSD 5/2011
  • Mac OS X Snow Leopard v10.6.6
  • Mac OS X Lion v10.7

Jak ověřit že je TRIM aktivován?

Spustíme příkazovou řádku (CMD) pod oprávněním administrátora a zadáme příkaz:

fsutil behavior query disabledeletenotify

  • DisableDeleteNotify = 0 – příkaz TRIM je aktivován
  • DisableDeleteNotify = 1 – příkaz TRIM je deaktivován

Komentáře