:::: MENU ::::

IIS7 a 32-bit Aplikace

Na IIS7 je možné zapnout podporu 32-bit. aplikací, jenž se provádí přímo na konkrétním fondu aplikací (application pool).

Zapnutí podpory 32-bit aplikací na IIS7

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na fond aplikací a vyberte možnost „Advanced Settings…“.
  2. Změnte „Enable 32-bit Applications“ na True (chcete-li fond aplikací provozovat i v 32-bitovém režimu).
  3. Ukončete tlačítkem OK.

V případě, že provozujete SharePoint farmu, zapnutí této volby na fondu aplikací způsubí nefunkčnost SharePoint, jenž využívá danný fond aplikací
„HTTP 500 – Internal Server Error“


Komentáře