:::: MENU ::::

Sada Windows Automated Installation Kit (AIK) pro Windows 7

S Windows® Automated Installation Kit (Windows AIK) je sada nástrojů a dokumentace určených k podpoře konfigurace a nasazování operačních systémů Windows®.

Pomocí sady Windows AIK můžete automatizovat instalace systému Windows, zachytávat bitové kopie systému Windows nástrojem ImageX, konfigurovat a upravovat bitové kopie pomocí nástroje Obsluha a správa bitových kopií (DISM), vytvářet bitové kopie prostředí Windows PE a přenášet profily a data uživatelů nástrojem User State Migration Tool(USMT). Sada Windows AIK také obsahuje nástroj VAMT (Volume Activation Management Tool), který odborníkům z oblasti IT umožňuje automatizovat a centrálně spravovat proces aktivace svazku pomocí aktivačního kódu MAK (Multiple Activation Key).
Stáhnout AIK pro windows 7

ScanState.exe

ScanState prohledává zdrojové počítače, shromažďuje soubory a nastavení, ale nemění žádné data na zdrojovém počítači. Ve výchozím nastavení, ScanState komprimuje soubory a ukládá je jako obrazový soubor (USMT3.MIG). Nástroj scanstate je součástí User State Migration Tool 4.0 (USMT) který je součástí WindowsAutomated Installation Kit verze 2.0 (AIK)

Příklady použití:

  • scanstate /genmigxml:test.xml – automatické vygenerování XML
  • scanstate /i:test.xml /hardlink c:\hlstore /nocompress – využití vygenerovaného XML pro vlastní migraci dat
  • scanstate c:\hlstore /nocompress /hardlink <…> – vytvoření Hardlink úložiště před instalací nového operačního systému
  • scanstate /offlineWinDir: ”D:\Windows” /genmigxml:S:\usmt\%guid%.xml – spuštění sejmutí uživatelských dat
  • scanstate \\fileserver\share\mystore /targetxp /i:migsys.xml /i:migapp.xml /i:miguser.xml /v:13 – sejmutí nastavení jednotlivé aplikace

LoadState.exe

LoadState migruje soubory a nastavení ze zálohy (pomocí ScanState.exe) do cílového počítače. Nástroj loadstate je součástí User State Migration Tool 4.0 (USMT) který je součástí Windows Automated Installation Kit verze 2.0 (AIK)

Příklady použití:

  • LoadState c:\hlstore /nocompress /hardlink <…> – Obnovení dat z Hardlink úložiště po instalaci nového operačního systému

Oscdimg

Oscdimg je obsažen v Windows® Automated Installation Kit (Windows AIK) jako součást WinPE. Pomocí příkazu Oscdimg lze vytvořit vlastní bitové kopie prostředí Windows PE a pak vytvořit soubor bitové kopie ISO z vlastní bitové kopie prostředí Windows PE.

Příklady použití:

  • oscdimg.exe –bc:\expandedSetup\boot\etfsboot.com –u2 –h -m -lWIN_EN_DVD C:\expandedSetup\ C:\Win7.iso
  • oscdimg.exe -n –bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO c:\winpe_x86\winpe_x86.iso

Komentáře