:::: MENU ::::

PSR – Záznam postupu při potížích (Problem Steps Recorder)

Součástí systému Windows 7 je nový nástroj Záznam postupu při potížích (Problem Steps Recorder), který můžete spustit zadáním psr přímo z nabídky Start. Tento nástroj slouží pro účely záznamu/snímání plochy operačního systému a všech kroků, které byly provedeny. Může nám tedy pomoct při řešení problémů na PC uživatelů, kteří nedokáží slovně problém popsat a ke kterým nemáme přístup.

Záznam postupu při potížích – PSR (Problem Steps Recorder)

Aplikaci Záznam postupu při potížích (Problem Steps Recorder) spustíte zadáním psr přímo z nabídky Start.

Samotný záznam spustíte tlačítkem „Zahájit záznam.

Kdykoliv v průběhu je možné záznam pozastavit tlačítkem „Pozastavit záznam„. Záznam ukončítě tlačítkem „Ukončit záznam„.

Po ukončení záznamu budete vyzvání k uložení výsledku ve formátu .zip, který je rovnou připraven na případné odeslání např. e-mailem. Aplikace Záznam postupu při potížích (Problem Steps Recorder) ukládá výsledky do formátu *.mht (např.: Problem_20100516_0910.mht), který jednoduše po rozbalení otevřete pomocí aplikace Internet Explorer.

Ukázka z Problem_20100516_0910.mht

Tento soubor obsahuje všechny zaznamenané kroky a informace, které vám pomohou popsat problém jiným uživatelům.
Před sdílením tohoto souboru ověřte následující:

  • Níže uvedení kroky přesně popisují potíže.
  • Níže ani na žádných snímcích obrazovek nejsou uvedeny žádné informace, které by neměly vidět jiné osoby.

Nebyla zaznamenána hesla ani žádný jiný text, který jste psali, s výjimkou použitých funkčních a zkratkových kláves.
Můžete provést následující akce:

  • Zkontrolovat zaznamenaný postup při potížích
  • Zkontrolovat zaznamenaný postup při potížích jako prezentaci
  • Zkontrolovat další podrobnosti

Postup při potížích

PředchozíDalší

Krok při potížích 1: (16.5.2010 9:18:08) Uživatelské kliknutí levým tlačítkem na Začátek (Tlačítko) v Start

 

Předchozí Další

Krok při potížích 2: (16.5.2010 9:18:14) Uživatelské kliknutí levým tlačítkem: Možnosti napájení (Příkaz v nabídce)

 

Předchozí Další

Krok při potížích 3: (16.5.2010 9:18:16) Uživatelské kliknutí levým tlačítkem na Rovnováha (doporučeno) (Přepínač) v Možnosti napájení

 

Předchozí Další

Krok při potížích 4: (16.5.2010 9:18:18) Začátek tažení myší uživatelem: Možnosti napájení

 

Návrat na začátek stránky…

Další podrobnosti

Následující část obsahuje další podrobné informace, které byly zaznamenány, aby vám pomohly najít řešení problému.
Tyto podrobnosti pomáhají přesně identifikovat programy a prvky uživatelského rozhraní, které jste použili během záznamu postupu při potížích.
Tento oddíl může obsahovat interní text programů, kterému budou pravděpodobně rozumět pouze velmi zkušení uživatelé nebo programátoři.
Zkontrolujte tyto podrobnosti a ujistěte se, zda neobsahují žádné informace, které by neměly vidět jiné osoby.

 


Komentáře