:::: MENU ::::

Nastavení Externího zroje času pro Network Time Protocol (NTP)

V každé doménové struktuře je právě jeden AD server držící FSMO role, konkrétně role (PDC) emulator, která se stará o synchronizaci času v celé AD struktůře. AD která drží roli (PDC) emulator, je na nejvyšší úrovni hirearichie DC a nemůže tedy synchronizovat čas sám se sebou. Standartně je tento zdroj tedy nastaven na time.windows.com. Bohužel tento zdroj taky bývá částo z důvodů přetížení nedostupný, proto doporučuji nastavit zdroj na jiný, třeba tik.cesnet.cz

Změna externího zdroje synchronizace času z time.windows.com na tik.cesnet.cz (NTP)

  1. Pomocí příkazové řádky zadejte w32tm /config /manualpeerlist:tik.cesnet.cz,0x8, /syncfromflags:manual /update a dejte ENTER.
  2. Restartujte službu Windows Time service zadáním příkazu net stop w32time & net start w32time a dejte ENTER.
  3. Vynuťe synchronizaci času zadáním příkazu w32tm /resync a dejte ENTER.

Toto nastavení řeší problém Event ID: 12 Source: Microsoft-Windows-Time-Service — Domain Hierarchy Time Source Acquisition


Komentáře