:::: MENU ::::

Monitorování AD DS použitím Reliability a Performance monitoru

Windows Reliability and Performance monitor umožňuje sledování vlivu aplikací a služeb na výkon, vytváření záznamů a jednání, pokud uživatelem stanovený limit pro optimální výkon je překročen.

alt

Monitorování AD DS použitím Performence monitoru

alt

Pomocí Performance monitoru můžete sledovat důležité ukazatele výkonu AD a předem odhalit či vyřešit drobné problémy dříve, než se vyvinou do potenciálně nebezpečných problémů, které můžou vyústit až ve výpadek služby AD.

Pro optimální chod AD se doporučuje monitorovat:

Čítač

Popis

NTDS\ DRA (directory replication agent) Inbound Bytes Total/sec Toto počítadlo ukazuje celkový počet bajtů za sekundu přijatých pomocí replikace.
NTDS\ DRA Inbound Object Toto počítadlo ukazuje počet obdržených objektů aktualizací pro replikaci, které dosud nebyly použity na místní server. Hodnota by měla být nízká.
NTDS\ DRA Outbound Bytes Total/sec Toto počítadlo ukazuje celkový počet bajtů odeslaných za sekundu.
NTDS\ DRA Pending Replication Synchronizations Toto počítadlo ukazuje zpoždění replikace. Tato hodnota by měla být nízká.
NTDS\ Kerberos Authentications/sec Toto počítadlo ukazuje počet ověření za sekundu pomocí služby Kerberos.
NTDS\ NTLM Authentications Toto počítadlo ukazuje počet ověření za sekundu pomocí služby NTLM.
NTDS\ DS Threads In Use Toto počítadlo ukazuje počet vláken, které aktuálně AD DS využívá.

 

Co je AD Baseline?

alt

AD Baseline je doporučení pravidelně monitorovat stav vašeho systému (paměť, HDD, CPU atd.) a porovnávat se staršími výsledky, díky tomu je možné odhalit docházející místo na HDD, nadměrné používání operační paměti apod.

Monitorování dostupnosti služeb pomocí Reliability monitoru

alt

Reliability monitor nám umožňuje sledování stavu služeb a stability systému na základě indexového ohodnocení, díky tomu můžeme rychle určit, v jakém časovém úseku problém nastal. Index se pohybuje od čísla 10 (nejstabilnější) k 1 (nejméně stabilní). Pokud v systému neprobíhají žádné problémy, index by měl být na hodnotě 10, jakmile je zaznamenán problém, index se snižuje. Po vyřešení problému se postupně v časové závislosti index vrátí na hodnotu 10.


Komentáře