:::: MENU ::::

CMD příkazy pro správu Active Directory

Ukázka nejpoužívanějších command line příkazů pro správu serverů s ukázky.

Adprep

 • adprep /forestprep – (příprava schématu pro servery 2000 a 2003 před instalací prvního serveru 2008, tento příkaz musí být spuštěn jako první)
 • adprep /domainprep – (příprava domény pro servery 2003 před instalací prvního serveru 2008)
 • adprep /domainprep /gpprep – (příprava domény pro servery 2000 před instalací prvního serveru 2008)
 • adprep /rodcprep – (příprava serveru 2003 před prvním instalací prvního serveru 2008 RODC)

DCDiag

 • DCDiag /test:replications – (spuštění replikačního testu)

dcgpofix

 • dcgpofix /target:Domain – (vyresetování nastavení Default Domain Policy)

DCpromo

 • dcpromo.exe /adv – (instalace role DC v advanced módu, stejné jako když pomocí grafické konzole zaškrtnete Advanced mode)
 • dcpromo.exe /UseExistingAccount:Attach – (instalace role DC s možnosti volby uživatelského účtu pro instalaci DC)
 • dcpromo.exe /UseExistingAccount:Attach /unattend:c:\server.txt – (instalace role DC s přednastavenými parametry v souboru server.txt)

Dnscmd

 • Dnscmd /enlistdirectorypartition DomainDnsZones.contonso.com – (přidání domain-wide zóny contonso.com)
 • Dnscmd /enlistdirectorypartition ForestDnsZones.contonso.com – (přidání forest-wide zóny contonso.com)

GPResult

 • GPResult /r – (vypíše aplikované GPO a členství ve skupinách. U XP je příkaz bez parametru /r)

GPUpdate

 • GPUpdate /force – (vynucené načtení/přepsání všech GPO)

ipconfig

 • ipconfig /all – (podrobné zobrazení všech parametrů síťových připojeních)
 • ipconfig /flushdns – (vymazání mezipaměti DNS)
 • ipconfig /release – (uvolnění TCP/IP nastavení)
 • ipconfig /renew – (znovuobnovení/zažádání o TCP/IP nastavení)

Netdom

 • Netdom renamecomputer %computername% /newname: SERVER-DC1 /force /reboot:5 – (změna jména počítače na SERVER-DC1 s automatickým restartem)

Netsh

 • netsh interface ipv4 show interfaces – (výpis názvů ipv4 síťových připojení a jejich Idx čísla)
 • netsh interface ipv4 set address name=<Idx číslo sítě> source=static address=10.50.0.10 mask=255.255.255.0 gateway=10.50.0.1 – (změna parametrů TCP/IP)

Ntdsutil

 • ntdsutil – activate instance ntds – ifm – Create Full C:\InstallationMedia – (vytvoření instalačního média pro zapisovatelný DC s připraveným SYSVOL)
 • ntdsutil – activate instance ntds – ifm – Create rodc C:\InstallationMedia – (vytvoření instalačního média pro rodc server)
 • ntdsutilsnapshot – activate instance ntds – create – list all – mount number – (parametr number jste zjistili díky předchozímu příkazu list all)
 • ntdsutil – activate Instance ntds – files – compact to C:\temp – integrity – (off-line defragmentace AD databáze, která je nově vytvořena v c:\temp. po dkokončení je nutné provést copy “c:\>temp\ntds.dit” “c:\Windows\NTDS\ntds.dit” a smazat všechny C:\Windows\NTDS\*.log

repadmin

 • repadmin /showrepl – (zobrazení stavu replikací)
 • repadmin /showrepl server1.contonso.com – (zobrazení stavu replikace serveru server1)
 • repadmin bridgeheads – (vypsání všech bridgeheads serverů)

Start

 • start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role – (instalace role DNS pro server Core)

Komentáře