:::: MENU ::::

Co je UPN (User Principal Names)

UPN (user principal name) je způsob přihlašování používané v sítích Windows od verze 2003. UPN se dělí na dvě části, suffix a prefix . Pro příklad si to ukážeme na jméně suzan@WoodgroveBank.local.

  • UPN prefix je suzan
  • UPN suffix je WoodgroveBank.local

V základu je jako suffix vždy použit název domény, ve kterém byl uživatel vytvořen. Je ale možné přidat další suffix.,  tak umožnit uživatelům přihlašovat se pod jiným jménem (třeba email adresa), pouze je nutné dodržet ,že samotný suffix musí být vždy jedinečný pro celý les.

alt

Příklad UPN:
Doména microsoft.local, kde UPN uživatele by bylo user@microsoft.local, můžeme přidat suffix microsoft.com, tedy uživatel se bude moct přihlašovat pod emailovou adresou user@microsoft.com.

Pokud chcete přidat další suffix, můžete pomocí konzole Active Directory Domains and Trusts.

alt


Komentáře