:::: MENU ::::

Typy AD objektů

U AD můžete vytvořit několik typů objektů (Types of AD DS Objects).

 

Jméno objektu

Popis

User
(Uživatel)
 • Zajišťuje přihlášení uživatele a přístup ke zdrojům, bez nutností dalšího přihlašování (single signon).

 • Obsahuje jedinečný identifikátor zabezpečení (SID) pro uživatelský účet.

 • Dále se dělí na místní (Local), domény (Domain), nebo vestavěný (built-in).

Computer
(Počítač)
 • Umožňuje ověřování počítače a kontrolu přístup ke zdrojům.

Groups
(Skupiny)
 • Umožňují seskupit uživatele, počítače, nebo jiné skupiny.

 • Spravují přístup k doménovým zdrojům.

 • Mají různé druhy a rozsahy.

InetOrgPerson
 • Je podobný uživatelským účtům.

 • Jsou používány pro kompatibilitu s ostatními adresářovimi službami

   

Organization units (Organizační jednotky)
 • Jsou používány pro skupiny podobných objektů s cílem nastavení oprávnění, nebo přiřazení politik zabezpečení.

Printers
(Tiskárny)
 • Zastupují fyzické tiskárny.

 • Jsou použity ke zjednodušení procesu vyhledávání a připojení k tiskárnám.

Shared folders
(Sdílené složky)
 • Jsou použity ke zjednodušení procesu vyhledávání a připojení ke sdíleným složkám.

 


Komentáře