:::: MENU ::::

Přesun databází serveru SQL 2005 na jiné umístění

Ukázka přesunu databází serveru SQL 2005 na jiné umístění.

Odpojení databáze a přesun na nové umístění

  1. Zadáním následujících příkazů odpojte databázi: (místo mydb napište název požadované databáze)
    (příkaz zadáte pomocí Microsoft SQL Server Management Studio – New Query)

    use master go sp_detach_db ‚mydb‘ go

  2. přepopírujte data databáze mydb.mdf a mydb.ldf z umístění C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data do nového umístění (třeba E:\SQLdata)

Připojení databáze z nového umístění

  1. Znovu připojte databázi. Následujícím postupem použijte soubory v novém umístění: (místo mydb napíšte název požadované databáze)

    use master go sp_attach_db ‚mydb‘,’E:\Sqldata\mydbdata.mdf‘,’E:\Sqldata\mydblog.ldf‘ go


Komentáře