:::: MENU ::::

ExMerge

Ukázka použití aplikace ExMerge (Microsoft Exchange Server Mailbox Merge Wizard)

ExMerge

Popis aplikace

Aplikace ExMerge (Microsoft Exchange Server Mailbox Merge Wizard) slouží pro export a následný import poštovních schránech serveru Exchange 2003 pomocí *.pst. Velice dobrý nástroj pro přesun poštovních schránek mezi servery (obnova atd.)

Instalace

Stažení aplikace: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=429163ec-dcdf-47dc-96da-1c12d67327d5
Při spuštění aplikace můžou nastat problémy, zde je řešení:

Popis problému:
Po rozbalení aplikace a spuštění souboru ExMerge.exe se může objevit chyba: Aplikace nemohla být spuštěna, protože součást EXCHMEM.dll nelze najít.

Řešení problému:
Do adresáře, kam jste aplikaci ExMerge.exe rozbalili, nakopírujte knihovnu EXCHMEM.dll z umístění: C:\Program Files\Exchsrvr\bin

Export poštovních schránek z serveru Exchange2003 do *.pst souborů

Důležité !!!

Před samotným zahájením exportu je třeba použít pro spuštění aplikace ExMerge.exe jiný účet než účet Administrátora (samotný export by skončil chybou 0x8004011d). Je to způsobeno tím, že účet Administratorszákázáno v Mailbox Store záložka Security možnosti Receive As a Send As.

!! Použijte nebo vytvořte tedy jiný účet, který nesmí být členem skupiny Administrátor a v Mailbox Store záložce Security mu povolte Receive As a Send As !! viz Obr1

Překopírujte veškerou frontu a to z: C:\Program Files\Exchsrvs\Mailroot\vsi 1\Queue. Jde o zatím nedoručené maily, proto po importu tuto frontu na nový server nakopírujte a maily se vzápětí doručí.

alt

Vyberte volbu – Extract or Import (Two Step Proceduer) – pokračujte tlačítkem Další

alt
Vyberte volbu – Step 1 – pokračujte tlačítkem Další

alt
Vyplňte volbu – Microsoft Exchange Server Name – pokračujte tlačítkem Další

alt
Vyberte uživatelské schránky, které chcete exportovat pokračujte tlačítkem Další

alt
Vyberte jazyk používaný na schránkách, které chcete exportovat pokračujte tlačítkem Další

alt

 

Vyberte adresář, kam se mají exportované PST soubory uložit pokračujte tlačítkem Další

alt

 

Pokud potřebujete, uložte nastavení, jinak pokračujte tlačítkem Další

alt

 

Průběh zálohování poštovních schránek

alt

Import poštovních schránek do serveru Exchange2003 z *.pst souborů

Důležité !!!

Před samotným zahájením importu je potřeba, aby schránky, které chcete importovat, již na serveru exchange existovaly!! Pokud jde o nově nainstalovaný server , použijte Outlook Web Access pro první přihlášení uživatele, aby se vytvořil účet na serveru Exchage.

Vyberte volbu – Extract or Import (Two Step Proceduer) – pokračujte tlačítkem Další

alt

Vyberte volbu – Step 2 – pokračujte tlačítkem Další

alt

Vyplňte volbu – Microsoft Exchange Server Name – pokračujte tlačítkem Další

alt

Vyberte uživatelské schránky, které chcete importovat pokračujte tlačítkem Další

alt

Vyberte jazyk používaný na schránkách, které chcete importovat pokračujte tlačítkem Další

alt

 

Vyberte adresář, kde se nachází PST soubory, které chcete importovat pokračujte tlačítkem Další

alt

Vše by již mělo proběhnout bez problému. Pokud by se snad něco pokazilo, doporučuji www.google.com 🙂


Komentáře