:::: MENU ::::

Jak na instalaci Windows 10 přes USB s podporou UEFI

V dnešní době již většina zařízení podporuje novou specifikaci rozhraní BIOS s názvem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), zavádějící podporu takz. Secure boot a GPT schéma diskového oddílu.

Právě změna schématu diskového oddílů z tradičního MBR (Master Boot Record) formátu na nový a univerzálnější GPT formát je příčinou, proč již nelze pro tvorbu instalačního USB disku použít původní nástroje jako např. „Windows 7 USB/DVD Download tool“ a je nutné se podívat po něčem novém.

GPT versus MBR

MBR (Master Boot Record) schéma diskového oddílu je zde od roku 1983. Jde o speciální diskový oddíl obsahující spouštěcí soubory operačního systému a též informace o ostatních logických oddílech. Je nepochybné, že tento standard musel být nahrazen  a odpovědí je právě GTP schéma diskového oddílu používaný i novou specifikací rozhraní BIOS UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Výhody GPT diskového oddílu

GPT diskový oddíl oproti MBR přináší řadu výhod. Mezi ty nejzásadnější patří podpora disků s kapacitou větší než 2 TB, schopnost detekovat poškozené data CRC (cyclic redundancy check), podpora až 128 diskových oddílů oproti původním 4 a obecné zrychlení zavádění operačního systému.

Rufus

A teď se již dostáváme k původní otázce a to jak vytvořím bootovací instalační USB disk s Windows 10 a podporou UEFI?

Odpovědí je nástroj Rufus.

Pomocí nástroje Rufus můžete snadno vytvořit bootovací disk a díky možnosti výběru schéma oddílu je vhodný i pro instalační disky s podporou UEFI.

Nástroj Rufus můžete stáhnout zde:

Vytvoření bootovacího USB disku pro Windows 10 a podporou UEFI

Pokud pomocí nástroje Rufus chcete vytvořit instalační a bootovací USB disk pro Windows 10 a podporu UEFI, postupujte následovně:

  1. Zřízení – Vyberte USB disk, ze kterého chete vytvořit isntalační disk (USB disk bude smazán)
  2. Schéma oddílu a typ cílového systému – Vyberte „GPT schéma oddílu pro UEFI
  3. Souborový systém – Do 4 GB můžete ponechat „FAT32„, jinak změnte na „NTFS
  4. Velikost alokační jednotky – Ponechte výchozí hodnotu
  5. Nový název svazku – Ponechte výchozí název, nebo upravte název dle potřeby
  6. Zkontrolovat chybné bloky – Zaškrtněte, pokuýd požadujete nejprve USB disk zkontrolovat na chybné sektory
  7. Rychlé formátování – Ponechte zaškrtnuto (USB disk je nutné naformátovat kvůli změně schématu diskového oddílu)
  8. Vytvořit spouštěcí disk – Ponechte zaškrtnuto s vybranou volbou „Standardní instalace Windows“ a vyberte instalační ISO soubor (ISO Windows 10)
  9. Vytvořit soubory s jmenovkou a ikonou svazku – Ponechte zaškrtnuto

Rufus USB boot UEFI

Pomocí tlačítka „Spustit“ zahajte vytvoření instalačního USB disku.

Rufus USB boot UEFI - working

Rufus USB boot UEFI - done

Po dokončení můžete nástroj Rufus ukončit a pomocí instalačního USB disku zahájit instalaci Windows 10 s podporou UEFI formátu.

Aktualizace k 24.04.2017

Návod funguje primárně pro HW s podporou 64 bit. UEFI zaváděče, ale pokud váš HW nepodporuje 64 operační systém, je nutné na USB disk nakopírovat 32bit. UEFI zaváděcí soubor bootia32.efi.
Zaváděcí soubor bootia32.efi máte ke stažení ZDE a je nutné ho v rámci USB disku nakopírovat do cesty \efi\boot\bootia32.efi.

Jirko děkuji za upozornění 🙂


4 komentáře

Komentáře